HonorsTotal: 100
 • Seng-Pan U, Pui In Mak, Sai Weng Sin, "Special Award, the Macao Science and Technology Award 2012", FDCT, Macau, Oct-2012.
 • Kuok Hang Mok, Weng Ieng Mok, Ka Hou Ao Ieong, Seng-Pan U, lu Leong Chan, "Second Class Award of Science and Technology Progress Award 2012", FDCT, Macau, Oct-2012.
 • U-Fat Chio, "Scientific and Technological R&D Award (PhD Student), Macau Science and Technology Award 2012", FDCT, Macau, Oct-2012.
 • Yan Zhu, "Scientific and Technological R&D Award (PhD Student), Macau Science and Technology Award 2012", FDCT, Macau, Oct-2012.
 • He Gong Wei, "Scientific and Technological R&D Award (PhD Student), Macau Science and Technology Award 2012", FDCT, Macau, Oct-2012.
 • Zushu Yan, "Scientific and Technological R&D Award (PhD Student), Macau Science and Technology Award 2012", FDCT, Macau, Oct-2012.
 • Chi-Seng Lam, "Scientific and Technological R&D Award (PhD Student), Macao Science and Technology Award 2012", FDCT, Macau, Oct-2012.
   
 • Boyu Wang, "Scientific and Technological R&D Award (Master Student), Macau Science and Technology Award 2012", FDCT, Macau, Oct-2012.
 • Ka-Fai Un, "Scientific and Technological R&D Award (PhD Student), Macau Science and Technology Award 2012", FDCT, Macau, Oct-2012.
 • Seng-Pan U, Pui In Mak, Sai Weng Sin, "National Science and Technology Progress Awards", Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Beijing, Jan-2012. [First Time in Macau]