Peng Sun(Homepage)

Peng Sun

孫鵬

Biomedical IC Research Line - PhD


Journals and MagazinesTotal: 1
  1. 1. Peng Sun, Yingla Zhang, Feng Zhao, Jian-Ping Wu, Sio Hang Pun, Cheng Peng, Meide Du, Mang I Vai, Dong Liu, Fangyi Chen, "An Assay for Systematically Quantifying the Vestibulo-Ocular Reflex to Assess Vestibular Function in Zebrafish Larvae", Frontiers in Cellular Neuroscience, Aug-2018.Back